Wie zijn we?

Ontstaan en doel van de vereniging

Het eerste doel van de vzw Voce et Organo was het bouwproject van een orgelpositief op achtvoetsbasis, ontworpen in de Noord-Europese stijl aan het begin van de 17de eeuw. Het orgel met rijkelijk uitgewerkte sierlijsten en karaktervolle stemming werd in juni 1997 door Professor Harald Vogel ingespeeld in de Onze-Lieve-Vrouw-ter-Kapellekerk te Brussel.

De ontwerper van het instrument, Arnaud Van de Cauter, kon zo een lang gekoesterde droom verwezenlijken: de bouw van een orgel met een eigen karakter en persoonlijkheid; een instrument dat gedacht werd vanuit een welbepaalde esthetiek en repertorium, en dat bovendien nog transporteerbaar is met als doel de muziek te brengen op plekken waar geen orgel bestaat of waar deze aan hun lot worden overgelaten of gewoon verdwenen zijn.

Gedreven door het verlangen om zijn passie zoveel als mogelijk te delen met anderen, laat hij zich bijstaan door een handvol vrijwilligers die het orgel en zijn muziek een warm toedragen: in mei 1993 werd de vzw Voce et Organo opgericht …

Voce et Organo spant zich in voor de opwaardering, de bevordering en de ontwikkeling van muziek in het algemeen, maar tevens van het orgel, zijn muziek, studie en bescherming. De activiteiten van de vereniging zijn in het bijzonder gericht op de organisatie van concerten van hoog niveau voor oude muziek, met orgel, in Brussel of elders. Het hoogtepunt van het seizoen is het festival voor oude muziek Voce et Organo dat jaarlijks plaatsvindt op het einde van de maand augustus. Het festival nodigt vocale en instrumentale ensembles uit die gespecialiseerd zijn in de uitvoering van oude muziek, begeleid door gereputeerde organisten, dat alles in een indrukwekkend en esthetisch architecturaal kader.

 

Aangewende middelen

  • bevordering en opwaardering van het orgel dat gebouwd werd in (begin) 17de-eeuwse stijl en dat men doorgaans het Jacques-Orgel noemt, naar de naam van de orgelbouwer
  • organisatie van concerten in België en/of in het buitenland
  • uitgave, publicatie, verdeling en verspreiding via alle soorten dragers en/of technische middelen
  • organisatie van lezingen, opleidingen, seminaries, studiereizen …
  • ontwerp en opvolging van restauratie- en/of bouwprojecten van orgels in België en/of in het buitenland

 

Raad van bestuur

Pascale DOSSOGNE, voorzitster

Arnaud VAN DE CAUTER, gedelegeerd bestuurder

Paul VERGOTE, ondervoorzitter

Fabian TEHEUX, penningmeester

Jan STACINO, secretaris

Fabien MOULAERT, lid van raad van bestuur

Pierre SEPULCHRE, lid van raad van bestuur

 

 

Artistiek directeur

Arnaud VAN DE CAUTER

 

Opdrachthouder

Waudru VAN DE CAUTER

 

Maatschappelijke zetel

6, Bodenbroeckstraat 1000 Brussel

 

Bankrekeningnummer

IBAN BE20 7512 1165 5656   BIC AXA BBE22