PEETER CORNET: ORGELWERKEN

 

Deze CD opname is een dubbele premiere aangezien de bespeelde instrumenten voor de eerste keer opgenomen zijn.

Het orgel van Nielles-les-Ardres (F), in Frans Vlaanderen, werd gebouwd in 1696 door orgelbouwer Guillaume VAN BELLE, van Ieper (B) en gerestaureerd in 2005 door Pierre DECOURCELLE uit Doornik.

Het orgel van de Elzenveldkapel te Antwerpen (B) is een reconstructie door de “Manufacture d’Orgues THOMAS” (Ster Francorchamps) naar het orgel gebouwd te Aarschot (B) in 1646 door Jan BREMSER. Het instrument werd ingehuldigd in 2008.

Deze twee instrumenten, zeldzame getuigen van een kwalitatiefhoogstaande orgelmanufactuur, zijn tegelijkertijd verschillend en complementair: twee juweeltjes in middentoonstemming met een typisch vlaamse klankkleur geven op een niet te evenaren manier de rijkdom weer van dit luisterrijk repertoire.

Peeter CORNET was organist van de kapel van de Aartshertogen Albrecht en Isabella aan het Spaanse hof van Brussel vanaf het begin van de XVIIde eeuw tot aan zijn dood in 1633 (hij werd begraven in de Onze-Lieve-Vrouw ter Zavelkerk te Brussel).

Het oeuvre van CORNET onderging verschillende invloeden (italiaanse, spaanse, engelse, …) die getuigen dat Brussel destijds reeds de rol vervulde van een werkelijke hoofdstad van Europa. De eigenheid van CORNET zal zich uiten in de vrijheid waarmede hij de samenstellende delen behandelt en in het onvoorziene karakter van zijn ontwikkelingen. In feite getuigt dit thematische werk van een meesterlijke schriftuur die uitmondt in werken waarin het geïmproviseerd en virtuoos karakter altijd de bovenhand haalt op het formele van de compositie. Deze fantasierijke toondichter behoort tot de grootste geniën zijner tijd, aan de zijde van SWEELINCK, FRESCOBALDI, ARAUXO, SCHEIDT of TITELOUZE… De beluistering van de muziek van Peeter CORNET laat geen twijfel bestaan: de Brusselse musicus is geheel waardig in dit illuster gezelschap te staan en behoort dus tot de grote figuren van de orgelliteratuur.

Label Paraty (F)

met de steun van de “Communauté Française de Belgique” en DEXIA

DE PERS

Frédéric Muñoz (23/04/2009)
[Deze opname] hijst zich tot op het hoogste niveau. (…) De organist Arnaud Van de Cauter geeft blijk helemaal vertrouwd te zijn met dit oeuvre. (…) Peeter Cornet klinkt in glorie voor onze oren en onze geest van vreugde vervuld.

http://www.resmusica.com/list_articles.php3?ctri=162


Camille de Joyeuse
(04/05/2009)
Het oeuvre van P. Cornet (ca. 1575-1633), een openbaring onder de handtekening van zijn vertolker Arnaud Van de Cauter, weerspiegelt de kruisbestuiving in vogue aan het hof van de Aartshertogen Albrecht en Isabella. Deze orgelintegrale van een componist van de vroeg-barok, voorloper van Bach, behaalt de voorscene.

De herscheppende virtuositeit van het gebaar van Arnaud Van de Cauter voldoet om deze dubbelalbum te rechtvaardigen : zowel zijn rhetorische welsprekenheid als zijn zin voor ‘dramatische muzikale opbouw’ boezemen ontzag in. De waarde van het brusselse muziekpatrimonium op deze wijze onthuld en behartigt met elegantie vermeerdert wederom de kwaliteit van deze dubbelalbum, voortaan onmisbaar.

http://www.classiquenews.com/ecouter/lire_chronique_cd.aspx?id=907