ons-steunen

! OPGELET : NIEUW REKENINGNUMMER vanaf 01 maart 2022 ! 

Onze vzw Voce & Organo geniet totnogtoe geen structurele subsidies : de financiële bijdrage van onze leden is van zeer groot belang om onze toekomstige projecten te helpen verwezenlijken.

U kan ons steunen door uw bijdrage te storten op rek. nr.

IBAN BE20 7512 1165 5656   BIC AXAB BE22

Het geeft u recht op een korting voor alle concerten en andere activiteiten die vzw Voce & Organo organiseert.

Gewoon lid : 15,00€

Koppels : 25,00€

Steunend lid : vanaf 30,00€

Erelid : Vanaf 60,00€