ons-steunen

Dank zij uw steun kunnen wij U tevens dit jaar weer een prestigieus festival oude muziek aanbieden : het Festival Voce et Organo (eind augustus 2017) en buitengewone manifestaties zoals het verschijnen van een nieuwe CD Peter Cornet (eind van het jaar 2017).

Onze vzw Voce & Organo geniet totnogtoe geen structurele subsidies : de financiële bijdrage van onze leden is van zeer groot belang om onze toekomstige projecten te helpen verwezenlijken.

U kan ons steunen door uw bijdrage te storten op rek. nr.

IBAN BE07 6511 4344 9666 BIC KEYTBEBB

Het geeft u recht op een korting voor alle concerten en andere activiteiten die vzw Voce & Organo organiseert.

Gewoon lid : 15,00€

Student : 6,00€

Koppels : 25,00€

Steunend lid : vanaf 30,00€

Erelid : Vanaf 60,00€